Przeglądy wizualne i termowizyjne, inspekcje budowlane dronem

Inspekcje budowlane dronem

Okresowy monitoring budynkówWedług prawa budowlanego zarządca powinien okresowosprawdzać stan techniczny budynku. Futurae w szybki sposób pozwoli Ci sprostać tym wymaganiom. Nasze drony dokładnie zarejestrują stan techniczny ścian zewnętrznych budynku, sprawdzą stan balustrad i balkonów. Pozwolą Ci na dostrzeżenie uszkodzeń odwodnienia, pokrycia dachowego lub innych zewnętrznych elementów. Dzięki kamerze termowizyjnej znajdziesz miejsca mostków termicznych czy gromadzenia się wilgoci. Wszystkie zebrane przez nas dane udostępnimy Ci w formie wideo lub zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Przygotujemy dla Ciebie protokół i ekspertyzę z kontroli technicznej.

Monitoring budynków dronem

Inspekcje dronem zabytków i obiektów zagrożonychInspekcje zabytków i starszych obiektów zagrożonych zniszczeniem może powodować wiele trudności. Wykorzystywanie dronów w tej dziedzinie pozwoli Ci dokumentować najmniejsze detale bez ingerowania w strukture obiektu. Dostrzeżesz wszystkie uszkodzenia, a regularne obloty pomogą w dostrzeżeniu najmniejszych zmian w konstrukcji. Dzięki wykorzystywanej przez nas fotogrametrii, na podstawie przestrzennego modelu budynku, stworzymy jego rysunek techniczny, który pomoże Ci w planowaniu ewentualnych napraw.

Archiwizacja obiektów zabytkowych przy pomocy drona

Ispekcje dronowe obiektów przemysłowychMamy doświadczenie i sprzęt niezbędny do pracy w złożonych i trudnych do sprawdzenia obszarach przemysłowych. Nasze możliwości w zakresie modelingu i termowizyjnego obrazowania zapewnią Ci nowe spojrzenie na potrzeby inspekcji. Na typowym terenie przemysłowym istnieje wiele regularnych zadań kontrolnych. Na przykład proste kontrole wzrokowe, przeglądy, czy kontrole termiczne. Nasze drony mogą zapewnić dostęp do obszarów, które są zbyt trudne lub zbyt ryzykowne, aby wysłać Twój zespół. Usługi te mogą radykalnie zmniejszyć narażenie na ryzyko w sytuacji pracy na wysokości i poprzez oszczędność zasobów ludzkich oszczędzą Twoje pieniądze.

Inspekcje obiektów przemysłowych dronem

Inspekcje obiektów liniowych przy pomocy dronówMonitoring długich obiektów takich jak dróg, torów kolejowych, rurociągów, mostów czy rowów melioracyjnych może zabierać wiele czasu co ciągnie za sobą spore nakłady finansowe. Nasze drony wyposażone w wysokiej jakości kamerę wideo pozwoli Ci na sprawdzenie szukanych defektów bez wychodzenia z domu. Dzięki inteligentnym trybom lotu jesteśmy w stanie wykonywać zdjęcia w wysokiej jakości w regularnych odstępach. Z powietrza dostrzeżesz uszkodzenia niewidoczne z ziemi, a nasza kamera termowizyjna pozwoli Ci na określenie ewentualnych uszkodzeń rurociągów ciepłowniczych.

Inspekcje obiektów liniowych dronem

Darmowy raport:
Zastosowania nowych technologii na placu budowyDowiedz się, w jaki sposób drony znajdują zastosowanie podczas cyklu życia obiektu budowlanego.

Pobierz darmowy raport
Image

Zastosowania dronów przy inspekcjachBadania termowizyjne - lokalizowanie anomalii z wykorzystaniem termowizji
Kontrole wizualne - bezpieczny sposób inwentaryzacji trudno dostępnych obiektów
Inspekcja termoizolacji budynków - szybka i bezpieczna metoda sprawdzenia poprawności wykonania obiektów
Inspekcja lini wysokiego napięcia, trakcji kolejowych, lini ciepłowniczych - szczegółowe zdjęcia i dane termowizyjne pozwalające na dostrzeżenie najdrobniejszych defektów
Inspekcja budynków i dachów - bezpieczny sposób kontroli trudno dostępnych miejsc
Inspekcja wysokich obiektów: kominów, masztów, mostów - bezpieczeństwo bez rusztowań i uprzęży
Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz, odpowiemy na każde z nich.